Unge prøver kræfter med frivilligt arbejde i juletiden

Frivillige afholder hvert år julebanko for mennesker med handicap og særlige behov i Aktivitetscenter Randers. I år deltog en gruppe unge for at prøve kræfter med frivilligt arbejde.

Mikkel Balslev (i den mørkeblå t-shirt) deltager altid, når frivillige arrangerer banko i Aktivitetscenter Randers. Denne gang fik han og de andre deltagere hjælp til at fylde bankopladerne af de unge fra Randers Friskoles 10. klasse, som prøvede kræfter med frivilligt arbejde. Foto: Randers Kommune.

Luften var fyldt med julestemning og masser af spænding i caféen i Aktivitetscenter Randers i Dronningborg mandag 6. december. Rundt om caféens bordene sad en masse opmærksomme bankodeltagere og ventede på, at det næste tal blev læst op - i håbet om at ramme en fuld række eller måske endda få hele pladen fyldt ud. Ved et af bordene sad Mikkel Balslev, som er bruger af Aktivitetscenter Randers til hverdag.

"Vi hygger os rigtig meget sammen, og det er stille og roligt. Det fungerer fint, fordi de frivillige hjælper os med at finde de svære tal. Jeg deltager hver gang, der er banko, og har prøvet at vinde præmier," siger Mikkel Balslev, som havde set frem til aftenens bankoarrangement.

Unge prøver at arbejde frivilligt

Victor Mortensen var sammen med fire af sine klassekammerater og sin lærer fra Randers Friskoles 10. klasse mødt op til bankoaftenen. De var kommet for at opleve arrangementet og den store glæde, de frivilliges arbejde efterlader hos Aktivitetscenter Randers' brugere.

"Jeg går ind til det med et åbent sind og for at få lidt erfaring med frivilligt arbejde," siger Victor Mortensen.

De unges snusen til det frivillige arbejde udspringer af Projekt Gruppefrivillighed fra Frivilligværket i Randers. Projektet har til formål at lade unge mennesker prøve kræfter med frivillige arbejdsfællesskaber, og det skal give dem mulighed for at få nye oplevelser, et større netværk og muligheden for at styrke faglige, sociale og personlige kompetencer - samtidigt med at de gør en forskel for andre mennesker.

"Jeg synes frivilligt arbejde er et rigtig godt princip, og det er flot gjort af dem, som laver det," siger Victor Mortensen.

Glade for frivillige kræfter

De frivillige arrangerer bankoaftener for brugerne af Aktivitetscenter Randers én gang om måneden.

"Bankoaftenerne skaber rigtig meget glæde hos borgerne med handicap, og de skaber en masse venskaber og bånd mellem brugerne, som mødes på kryds og tværs. Det er samtidigt med til mindske den ensomhed, som nogen oplever - og det er takket være de frivilliges flotte arbejde," siger Signe Mønster Buchard, aktivitets- og fritidskoordinator på handicapområdet i Randers Kommune, som tilføjer:

"Derfor er vi glade for at kunne låne Aktivitetscenter Randers' faciliteter ud til foreninger og organisationer, som arbejder for mennesker med handicap og særlige behov."

Samlingssted for mennesker med handicap

Aktivitetscenter Randers ligger i Dronningborg og er et samlingssted for mennesker med handicap og særlige behov og alle de aktive kræfter, som er med til at skabe et godt fritidsliv for mennesker med handicap.

Centret har mødelokaler, køkkener, gymnastiksal, spille- og samværsrum, kreativt værksted og sanserum.

Borgere og foreninger kan læse mere om aktivitetscentret og booking på Aktivitetscenter Randers' hjemmeside.