Unikt forskningsprojekt dokumenterer effekten af indsatser på familieområdet i Randers Kommune

Som noget helt unikt har Randers Kommune haft en forsker til at undersøge effekten af deres indsatser på familieområdet. Det er første gang i Danmark, at der er lavet en lokal, kvalitativ effektanalyse af indsatser overfor udsatte børn og familier. Undersøgelsens resultater viser, at særligt tre områder har betydning for, hvorvidt en indsats gør en positiv forskel.

Marie Østergaard Møller, PH.D. og grundlægger af Propublic, står bag den store forskningsundersøgelse af indsatskvaliteten i Randers Kommunes Familiecenter

Resultatet af den store forskningsundersøgelse af indsatskvaliteten i Randers Kommunes Familiecenter viser, at faktorer som tid, boligsociale forhold og samarbejdsrelationen mellem FamilieCentrets behandler og den familie, der skal have hjælp, i særlig grad har betydning for at skabe succes med støttende indsatser overfor udsatte børn og familier.

”Vi er utrolig glade for, at vi har været så privilegeret at have en forsker tilknyttet, der har forsket helt lokalt på familieområdet i Randers Kommune. Det er noget helt unikt, og det har givet nogle yderst brugbare indsigter i, hvilke af vores indsatser på familieområdet, der rent faktisk skaber en positiv effekt for børn og familier og ikke mindst hvorfor. Derfor er det også så glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at gentage forskningsindsatsen i 2020” siger Anders Buhl-Christensen, formand for børne- og familieudvalget i Randers Kommune.

FamilieCentret i Randers Kommune giver støtte til familier, der oplever særlige udfordringer, og som derfor har brug for hjælp. I 2018 afsluttede FamilieCentret 63 sager, og det er de sager, der nu er blevet forsket dybdegående i med det formål at blive skarpere på, hvad der virker.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det er vigtigt at arbejde med individuelle behandlingsrammer i forhold til indsatsernes varighed, fordi familierne ikke har behov for lige lang behandlingstid. Derudover er det helt centralt, at der er en god samarbejdsrelation mellem en behandler og den familie, der har brug for hjælp. Her afhænger indsatsens effekt ikke alene af, hvorvidt behandleren er kompetent, men om hvorvidt matchet mellem familie og behandler er godt.

Fra forskning til hverdagspraksis

”Vi har fuldt fokus på at diskutere, hvordan vi bedst kan omsætte resultaterne til kompetenceudvikling og fremtidige indsatser. Der er ingen tvivl om, at undersøgelsens resultater er med til at kvalificere og styrke indsatserne i vores daglige arbejde med familierne. Generelt er vi i øjeblikket meget optagede af, hvordan vi med udgangspunkt i data og viden fra egen organisation kan omsætte det til praksis, så det gør en positiv forskel for familierne. Det er rigtig vanskeligt at indhente og langtidsvurdere på data fra det sociale område, men nu har vi taget det første skridt og vist, at det faktisk kan lade sig gøre” siger Ann Hermansen, familiechef i Randers Kommune.

Det er Marie Østergaard Møller PH.D. og grundlægger af Propublic, der står bag den store forskningsundersøgelse af indsatskvaliteten i Randers Kommunes Familiecenter, og som nøje har analyseret på samtlige af de 63 sager, som centret afsluttede fra januar til oktober 2018.

“Arbejdet i Randers har vist, at det er muligt at bruge den dokumentation, der allerede er nedskrevet og indsamlet. Det betyder, at ledere og medarbejdere bedre kan udnytte den eksisterende viden til at understøtte fremtidige beslutninger - både i indsatsrelationerne og i det organisatoriske samarbejde omkring indsatserne. På den måde håber jeg også at forskningsarbejdet er med til at bygge bro mellem ledelse og professionel praksis” siger Marie Østergaard Møller

Samarbejdet mellem Randers Kommune og forsker Marie Østergaard Møller fortsætter i 2020 og er støttet med midler fra den tidligere Mindefond for Christiansborg Børnehjem og Nordgården.