Valggyser i Fælleselevrådet: 1 stemme afgjorde genvalg til formanden

Den siddende formand for Randers Fælleselevråd opnåede genvalg til posten, da Randers Fælleselevråd med repræsentanter fra alle folkeskolerne skulle konstituere sig. Der var kampvalg på alle poster til formandskabet, men særligt valget til formandsposten var helt tæt

Fra venstre: Sekretær Lea Pedersen 8.g Tirsdalens Skole, formand Laura Poulsen 9.e Tirsdalens Skole, næstformand Sebastian Bach Rasmussen 9.c Vestervangskolen og kassere Magne Hundborg Boje 9.b Hornbæk Skole

Der udspillede sig en sand valggyser, da Randers Kommunes Fælleselevråd skulle konstituere sig og vælge nyt formandskab.  På alle fire af formandsskabets poster, var der kampvalg, og gyservalget til formandsposten blev afgjort med kun en stemme. Siddende formand Laura Poulsen fra Tirsdalens Skole opnåede dermed genvalg til posten:

"Det var en fed, interessant og spændende valgkamp på alle poster til formandskabet. Det sikrede, at vi fik valgt de bedste kandidater til posterne, og der var virkelig mange gode, så niveauet er tårnhøjt i fælleselevrådet. Jeg er glad og stolt over at blive genvalgt til formandsposten," siger hun.

Et vigtigt politisk organ

Fælleselevrådet er et vigtigt politisk organ i Randers Kommune og Skole- og Uddannelsesudvalget benytter sig af den viden, som hverdagens skoleeksperter i fælleselevrådet har.

"Der er ikke nogen bedre end eleverne selv til at definere, hvordan vi kan gøre skoledagen bedre. Vi lytter ikke bare til fælleselevrådet, vi handler også ud fra deres anbefalinger. Sidste år satte vi i gang med at udvikle en seksualundervisningsindsats. Det var et helt konkret forslag fra fælleselevrådet, der snart bliver til virkelighed. Jeg er virkelig stolt af dem, og deres arbejde er enormt vigtigt," siger Lise-Lotte Leervad Larsen, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget.

Danske Skoleelever: Et af de bedste fælleselevråd i Danmark

Der var ingen tvivl om, at valget foregik demokratisk lige efter bogen. Med på mødet deltog nemlig elevsupporter Melissa Myhre Kahrimanovic fra elevernes landsorganisation, Danske Skoleelever. Hos hende kan fælleselevrådet søge råd og vejledning, hvis de har tvivlsspørgsmål til eksempelvis elevrådsbekendtgørelsen, eller hvis de skal bruge sparring til, hvordan de griber forskellige opgaver an.

"Randers er en af de bedste kommuner til det med elevdemokrati, de er meget professionelle omkring det og superengagerede. Det kommer til udtryk i fælleselevrådet, hvor de er gode til at udvikle politik, men også til det sociale, som skaber et stærkt fundamentet for fælleselevrådets politiske arbejde," siger hun.