Vejarbejde: Etablering af nyt lyskryds på Udbyhøjvej

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel, Sporbyen Scandia, skal der etableres et nyt signalreguleret lyskryds på Udbyhøjvej. I uge 41 gik sporbyens entreprenør i gang med arbejdet, der vil vare cirka otte uger frem til uge 49.

I forbindelse med at arbejdet står på med at etablere det nye lyskryds ved Udbyhøjvej 136, bliver trafikken forbi arbejdsstedet reguleret af et midlertidigt signalanlæg. I de otte uger arbejdet strækker sig over, er Teglvej lukket for gennemkørsel.

Arbejdet er allerede gået i gang, og som del af det nye anlæg etableres der svingbane, nyt fortov og cykelsti på sydsiden af Udbyhøjvej.

"Vi ser frem til at etablere det nye lyskryds, så trafikafviklingen til og fra den nye bydel kan glide nemt og sikkert. Vi forsøger at minimere generne ved etableringen af lyskrydset mest muligt og håber på borgernes forståelse, mens vi udfører arbejdet", siger Thomas Langballe, ingeniør ved Veje og Trafik i Randers Kommune.

Sporbyen Scandia er byggeriet af en ny bydel på det 22 hektar store fakbriksområde ved Dronningborg, hvor der har været bygget toge siden 1896. Området skal udvikle sig til en bydel med sin egen karakter og historie, som forbinder bydelene.

Læs mere om projektet på https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/sporbyen-scandia/