Vejarbejde i lyskryds på Tørvebryggen

Den 12.-14. april 2023 i tidsrummet 9-14 er der vejarbejde i flere lyskryds på Tørvebryggen. Her skal lyskilder i signalanlæggene udskiftes, og i den forbindelse vil enkelte vejbaner være afspærret i perioder.

Man vil blive mødt af lidt ekstra forhindringer, hvis man kører ad Tørvebryggen den 12.-14. april 2023 i tidsrummet 9-14. Her udskifter Verdo nemlig lyskilder og gammel elektronik i flere lyskryds for at erstatte det med mere moderne udgaver.

Arbejdet foregår i krydsene ved Randers Bro/Havnegade, Odinsgade og Hospitalsgade.

Afspærringer af vej- og svingbaner i perioder

Mens arbejdet står på vil det være nødvendigt at afspærre enkelte vej- og svingbaner i perioder. Primært på Tørvebryggen, men det bliver også nødvendigt at afspærre den ene af de to svingbaner på Randers Bro i retning mod Tørvebryggen – og tilsvarende på Havnegade i retning mod Randers Bro.

For at genere trafikken mindst muligt bliver arbejdet udført midt på dagen og vil være afsluttet inden myldretiden sætter ind. Trafikanter opfordres til at køre ekstra forsigtigt og holde godt øje med skilte og afspærringer, da disse flyttes løbende efterhånden som arbejdet skrider frem.