Vejarbejde om natten på Randersbro

Broen skal have ny asfalt, og derfor vil flere af broens kørebaner være lukkede om aftenen og natten mellem klokken 18.00 og 06.00 fra torsdag 27. maj til fredag 4. juni 2021. Det vil være muligt for bilister at passere broen i begge retninger, mens vejarbejdet foregår.

"Randers Bro skal asfalteres og fuger skal repareres, da den eksisterende asfalt på broen er nedslidt. Derfor skal der fræses de øverste cirka 3-4 cm asfalt af og udlægges nyt. Ligeledes er der ved hver af broens ender brede fuger, der skal udskiftes," siger Henrik Kaldahl, projektleder hos Miljø og Teknik i Randers Kommune.

For at genere trafikken mindst muligt vil arbejdet hovedsageligt foregå i tidsrummet fra klokken 18.00 til klokken 6.00 næste morgen i perioden fra torsdag 27. maj og frem til den fredag 4. juni 2021.

"Ved at arbejde om natten kan det undgås at afspærre kørebaner på broen i dagtimerne, hvor der er mest trafik på broen. Til gengæld vil der være støjgener for de, der bor i nærheden, mens arbejdet står på, som vi skal beklage. Vi forsøger at begrænse støjgenerne mest muligt," siger Henrik Kaldahl.

Tidsplanen for arbejdet ser sådan ud:

• 27/5 - 28/5 Affræsning af eksisterende slidlag
• 28/5 - 30/5 Affræsning af fuger på tværs i begge ender af broen og etablering af nye fuger
• 30/5 - 2/6 Udlægning af nyt slidlag
• 3/6 - 4/6 Diverse afsluttende arbejder (langsgående fuger etableres, kantsten punktrepareres)

Afspærringer og omkørsler

Det vil under hele anlægsperioden være muligt for alle beboere i nærheden af Randersbro at køre til og fra deres bolig - også om aftenen og natten.

Det vil også være muligt for alle andre trafikanter at passere broen, mens arbejdet står på - blot ikke i så mange kørebane som normalt. Der vil være tydeligt skiltet i området. I dagtimerne vil alle spor være farbare.