Velkomstcenter Ukraine holder lukket i sommerferien

I juli måned 2022 holder Velkomstcenter Ukraine lukket for personligt fremmøde. I stedet kan man kontakte Ukraine Hotline med alle typer spørgsmål vedrørende indsatsen for ukrainske flygtninge i Randers Kommune.

Velkomstcenter Ukraine i Vestergade 34 holder sommerferielukket fra og med fredag d. 1. juli og åbner igen mandag d. 1. august 2022. Man kan i stedet kontakte Randers Kommunes Ukraine Hotline alle hverdage i juli måned på følgende tidspunkter:

  • Mandag kl. 10.00-14.30 og 15.00-17.00
  • Tirsdag-torsdag kl. 10.00-14.30
  • Fredag kl. 10.00-13.00

Nummeret til hotlinen er +45 29 32 80 77.

Hotlinen er bemandet af frontmedarbejdere fra Velkomstcentret, og man kan fortsat henvende sig på både dansk, engelsk og ukrainsk. Medarbejderne besvarer alle typer spørgsmål vedrørende indsatsen for ukrainske flygtninge i Randers Kommune, og man kan henvende sig både som ukrainer, frivillig, myndighedsperson og så videre.

I midten af juni 2022 havde godt 28.000 ukrainere indgivet ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven i Danmark. Ud af disse er 410 på nuværende tidspunkt visiteret til Randers Kommune, og antallet forventes at runde cirka 500 i alt.

Udlændingestyrelsen har en forventning om at have færdigbehandlet langt hovedparten af ansøgningerne om opholdstilladelse ved udgangen af juni, og Randers Kommune forventer derfor ikke at modtage et stort antal ukrainere i løbet af juli.