Verdensmål på skoleskemaet i Langå

I forbindelse med Langå Skoles temauge sætter Langå Skole i denne uge ekstra fokus på FNs Verdensmål. Alle årgange har udvalgt sig Verdensmål, som de vil fordybe sig i. Nogle arbejder med Verdensmål nr. 12, genanvendelighed, andre med nr. 7, bæredygtighed og andre igen med klimaindsats, nr. 13, 14 og 15.

Alle årgange arbejder dermed med Verdensmål 4.7, som lyder: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

“FNs Verdensmål minder os hver dag om, at vi er en del af et større fællesskab. På Langå Skole sætter vi stor pris på fællesskab. Fællesskab med hinanden betyder meget for, hvordan vi er sammen med andre og behandler os selv. Derfor finder vi det nærliggende at præsenterer vores elever for, hvad et større fællesskab som FNs Verdensmål kan gøre,” siger skoleleder Morten Møgelberg Jakobsen.

Allerede for år tilbage begyndte Langå Skole at ophænge og italesætte FNs Verdensmål i form af plakater og undervisning i verdensmålene. Tidligere tiltag vedr. affaldssortering og bæredygtig og brug af energi har præget skolen i årtier før Verdensmålene, og derfor ligger det allerede i skolens DNA at være i samspil om en bedre fremtid for blandt andre Langå Skoles elever.

Et eksempel på, at FNs Verdensmål nytter, kunne være, at siden man startede med at danne en fælles indsats for at få flere børn i skole (Verdensmål nr. 4), så indskrives der nu flere børn i skolerne i udviklingslandene. 9 ud af 10 børn går nu i skole. Fattigdom i udviklingslandene er desuden faldet med 75 procent, ligesom flere børn overlever at blive over fem år gamle.