Vi skal lave mindre affald

Randers Kommunes plan for affaldsområdet frem til 2027 er nu i offentlig høring. Vi har sat nogle høje ambitioner, og opgaven er stor. Vi skal sortere mere og bedre, og så skal vi producere meget mindre affald, end vi gør i dag.

De fleste har nok hørt, at der kommer til at ske noget med affaldssorteringen i de kommende år. Nu har Miljø- og Teknikudvalget sendt den nye plan i høring, som tegner linjerne for, hvad der skal ske i Randers Kommune.

”Vi skal på mange måder tilbage til de gamle dyder. Vi skal reparere mere, genbruge og bruge vores ting længere. Der ligger en stor indsats i at ændre vores vaner, så vi skaber mindre affald, og derfor har vi en ambitiøs plan, der skal være med til at ændre vores måde at tænke på forbrug og affald”, fortæller Nick Zimmermann, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget ved Randers Kommune.

"Nu er planen sendt i offentlig høring, og vi ser frem til at høre jeres kommentarer og bemærkninger til planen. Der vil nok være nogen, som synes vi vil for lidt, og andre som vil synes, det er alt for meget. Vi tager selvfølgelig det hele til efterretning og laver en plan, der passer til borgernes ambitioner og fremtidens krav”, fortsætter han.

Mere genbrug

Randers Kommune og dens borgere er i dag blandt de bedste i landet til at sortere og genanvende affald, men med den nye plan flyttes fokus over på det direkte genbrug. Det gælder om at redde ting og materialer inden de bliver til affald.

Planen foreslår, at genbrugspladserne skal opgraderes og tilpasses mere direkte genbrug. Der er en vision om at skabe et slags genbrugsstorcenter, hvor du handler på en helt ny og klimasmart måde. Det har vi i planen kaldt Genværket. Her bliver gamle ting taget hånd om og givet nyt liv gennem reparation og upcycling. Alt der sælges er genbrugt, økologisk eller bæredygtigt produceret.

Genværket skal være med til at skabe rammerne for, at mange flere organisationer og virksomheder kan arbejde med genbrug og på den måde skabe nye arbejdspladser og plads til folk på kanten af arbejdsmarkedet. Selvfølgelig samtidig med at vi får affaldsmængderne til at falde.

Vi skal sortere anderledes og mere

Som led i en national ensretning af affaldssorteringen, skal der også ske nogle ændringer i borgernes affaldssortering. Blød plast, pap og mad- og drikkekartoner skal nemlig også kunne afleveres i affaldsbeholderen derhjemme eller i den nedgravede container, hvis man har fælles affaldsløsninger. Derfor vil der efter planen vil komme en ekstra beholder eller container.

Vi er i Randers Kommune heldigvis langt fremme med, hvordan og hvor meget vi sorterer, så vi kan nøjes med kun en ekstra beholder/container ved bopælen. Den øgede sortering og ensretningen på landsplan skal være med til at sikre større og mere ensartede mængder af genanvendeligt affald, så det bliver lettere at behandle efterfølgende. Det giver bedre økonomi og mere genanvendelse, og det gavner miljøet.

Ressource- og Affaldsplan 2027 kan du læse her. Her kan du også komme med høringssvar til planen.
Du kan alternativt se pixi-udgaven, så du i hovedtræk kan se, hvad vi foreslår og har ambitioner om i den nye Ressource- og Affaldsplan 2027.