VIA i Randers har optaget flere studerende end nogensinde

Flere studiepladser på sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i Randers betyder, at VIA i år har optaget et rekordstort antal studerende. 264 i alt. Men der er stadig få ledige studiepladser på pædagoguddannelsen. Dertil kommer sandsynligvis et nyt hold lærerstuderende, som skal læse på uddannelsesstationen i Randers. VIA Pædagoguddannelsen i Grenå har fuldt hus.

Ansøgere til de over 40 uddannelser i Region Midtjylland hos professionshøjskolen VIA University College har siden midnat kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget på deres søgte uddannelse.

I Randers har VIA optaget 264 studerende. På grund af manglen på sygeplejersker og pædagoger på arbejdsmarkedet, har VIA fået lov til at oprette ekstra studiepladser, der kan imødekomme de lokale behov for kvalificeret arbejdskraft.

Flere får chancen for at blive sygeplejerske eller pædagog

Sygeplejerskeuddannelsen i Randers har fået seks nye studiepladser i år, og der er fuldt optag med 97 studerende. Psykomotorikuddannelsen har alle sine 49 studiepladser fyldt op. Pædagoguddannelsen har optaget 118 studerende, hvilket betyder, at de stadig har seks ledige studiepladser i Randers.

Dertil kommer et nyt hold lærerstuderende til VIAs uddannelsesstation på Campus Randers. Endnu kendes ikke antallet af lærerstuderende i Randers. Det skyldes, at uddannelsesstationerne hører under læreruddannelsen i Nørre Nissum, hvor de studerende skal søge ind. Herefter kan de tilkendegive, hvor de ønsker at studere. Derfor er det endnu ikke muligt at sige, hvor mange studerende, der starter på læreruddannelsen i Randers efter sommerferien.

Pædagoguddannelsen i Grenå, som rent organisatorisk også er en del af VIAs Campus Randers, har optaget studerende til alle sine 32 pladser.

Stadig ledige studiepladser

Hvis man ønsker at søge en af de ledige studiepladser, fx på pædagoguddannelsen i Randers, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren.

"Erfaringsmæssigt får vi i VIA frem til studiestart i august-september flere hundrede ekstra ansøgninger som såkaldt efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen," forklarer VIAs prorektor Louise Gade.

Prorektoren forklarer, at VIA eksempelvis har en del uddannelser, hvor der ikke fra politisk side er sat loft over, hvor mange studerende, VIA må optage, og hvor der derfor stadig er ledige pladser trods et stort antal ansøgere.

"Det gælder blandt andet på vores ingeniøruddannelser, på uddannelsen til bygningskonstruktør og på vores nye skatteuddannelse. Læreruddannelsen er også et af de studier, hvor der er plads til, at flere søger ind henover de næste uger," siger Louise Gade.

Ud over at kontakte VIAs studievejledere er der inspiration at finde på VIAs blog "dinstudievej.dk", som er skabt for at hjælpe de unge til at blive mere afklarede til at træffe et studievalg.

I alt er 6.023 ansøgere blevet tilbudt en plads på en af VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er 202 flere end i 2018, og det største optag i VIA de seneste fem år.

Se oversigt over ledige studiepladser på VIAs hjemmeside.