Visionært byggeprojekt i Dronningborg kommer nu i høring

Et forslag til en ny lokalplan, der vil gøre det muligt at opføre et nyt plejecenter, en daginstitution og en idrætshal i Dronningborg, kommer nu i høring. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 7. september 2020.

Alle får nu mulighed for at kommentere planerne om at opføre et nyt plejecenter, en dagsinstitution og en idrætshal i Dronningborg. På mødet den 7. september 2020 har Randers Byråd nemlig besluttet at sende et forslag til en ny lokalplan for området i høring.

Forslaget gælder for et areal på ca. 26 ha og omfatter den nuværende Dronningborghal med dertilhørende udearealer og anlæg samt Fremtidens foreningshus.

Lokalplanen vil være i offentlig høring i 8 uger, og det bliver muligt at afgive høringssvar på Randers Kommunes høringsportal, www.randers.dk/høringer.

Ud over selve lokalplanen er også et tillæg til spildevandsplanen sendt i høring.

Byggerier for knap 180 millioner kroner

I februar besluttede Randers Byråd at sætte gang i forberedelserne af det omfattende byggeri, der har en samlet anlægssum på knap 180 millioner kroner. Penge, som byrådet afsatte i forbindelse med budgetaftalen for perioden 2020-2023.

I alt er der afsat godt 20 millioner kroner til den ny daginstitution og 130 millioner kroner til et nyt plejecenter med 60 lejligheder og tilhørende servicearealer. Derudover har byrådet afsat 19 millioner kroner til den nye idrætshal.

Ifølge en foreløbig tidsplan vil de nye byggerier være klar til brug i midten af 2023.