Ydelseskontoret holder lukket

I perioden 7. - 21. september har Ydelseskontoret og Økonomi og Styring lukket for henvendelser vedrørende ydelsessager.

Et nyt landsdækkende ydelsessystem skal indføres. Derfor holder Ydelseskontoret samt Økonomi og Styring i Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen lukket for henvendelser vedrørende ydelsesager samt sager om løntilskud i perioden 7. - 21. september.

På grund af overgangen har forvaltningen ikke adgang til systemet. Derfor er der også lukket for telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder i den nævnte periode. Det vil heller ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder i forbindelse med løntilskud, skåne- og fleksjob.

"Ydelseskontoret bestræber sig dog på fortsat at behandle nye ansøgninger om kontanthjælp med videre, ansøgninger om enkeltydelser samt sager om sygedagpenge. Der kan dog forekomme en forlænget sagsbehandlingstid," forklarer Sasia Rosenkilde Jeppesen, souschef i Ydelseskontoret.

Det vil være muligt at henvende sig i Job & Ydelse på Jobcenter Randers, Regimentvej, indgang H for personlig betjening, hvis der ønskes hjælp til indberetning i den nye selvbetjeningsløsning eller hjælp til indberetning i MitSygefravær.