Åbent til kl. 02.00 og mere udeservering i Randers Midtby

Randers Byråd har på mødet den 13. september 2021 vedtaget en ny udgave af den restaurationsplan, der blandt andet fastlægger retningslinjer om åbningstider og udeservering for restauranter og serveringssteder. Planen har også betydning for Bevillingsnævnets tildeling af alkoholbevillinger.

Randers Byråd har på mødet den 13. september 2021 vedtaget Restaurationsplan 2021. Planen fastslår at alle restauranter og serveringssteder indenfor centerringen i Randers Midtby må holde åbent til 02.00 uden, at der skal søges om udvidet åbningstid.  Samtidig tydeliggør Restaurationsplan 2021 at udeservering er tilladt alle dage frem til kl. 24.00 inden for hele centerringen. I Storegade er det også tilladt frem til kl. 02.00 i weekender og i nætter op til helligdage.

Hent Restaurationsplan 2021 (kort over centerringen findes i bilag 2)

Ny udgave er mere tydelig

Restaurationsplanen er den, som Bevillingsnævnet arbejder efter i forbindelse med fx alkoholdbevillinger. Samtidig fungerer den som håndbog, hvor aktørerne på området kan finde relevante informationer om bl.a. ansøgning om alkoholbevilling, lukketider mv.

Seneste udgave af planen var fra 2015 og siden da har byrådet vedtaget tillæg i form af nye retningslinjer for både udeservering og åbningstider. Bevillingsnævnet, der består af repræsentanter fra byrådet, politiet, restaurationsbranchen og 3F, har derfor vurderet, at der var behov for en ny udgave. I den nye plan er alle tillæg indarbejdet sådan, at det er mere tydeligt, hvad retningslinjerne er.

Et forslag til Restaurationsplan 2021 har været i offentlig høring, og du kan se høringsmaterialet og læse høringssvarene her.

Restaurationsplanen bliver revideret i hver byrådsperiode. Det nye byråd, som tiltræder ved årsskiftet, kommer derfor også til at tage stilling til planen.