Bamseven styrker børns relationelle kompetencer

I Børnehuset Viborgvejen kender børnene til ordene omsorg og tolerance. Én gang hver uge samles de med deres bamseven og taler om, hvordan man er en god ven. Det sker som led i arbejdet med Mary Fondens Fri For Mobberi-projekt, der har fokus på at forebygge mobning og styrke fællesskaber.

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning. Det er en indsats, de arbejder målrettet med i Viborgvejens Børnehus – og med god effekt. Bamseven, en lilla bamsebjørn, hjælper børnene med at huske på, hvordan de passer på hinanden og fællesskabet.

”Alle børnene ved, hvem bamseven er og hvad han står for. Han er den fantasifulde ven, de altid kan regne med. Ham der trøster og er stor tryghed i. Bamseven spiller en stor og vigtig rolle hos børnene og har lært dem om ordene tolerance, omsorg, mod og respekt. Alle børn kan svare på, hvad ordene betyder og bruger ordene i dagligdagen,” fortæller Vibe Skipper, der er pædagogmedhjælper i Børnehuset Viborgvejen.

For nylig havde børnene besøg af bamseven, som de havde fået fortalt kom hele vejen fra Kronprinsesse Marys hjemland, Australien, for at besøge dem. De måtte desværre ikke byde ham inden for af hensyn til Corona, men ikke desto mindre var glæden stor, da børnene kunne vinke til ham på afstand bag vinduet.

Alle skal være med

Én gang om ugen, når børnenes mødes til samling, handler det om, hvordan man er en god ven. Her gør de brug af samtalekort med små tegninger, der viser forskellige situationer med børn – det kan være med to drenge, der bygger et tårn og en der sidder ved siden af og kigger på. Så er det børnenes opgave at sætte ord på, hvad man kan gøre for at få den sidste dreng med i legen. 

”Det er så vigtigt, at alle børn har det godt med at være i børnehuset og at der er plads til, at de kan være forskellige. Det er noget af det, vi har meget fokus på. Det giver dem noget i rygsækken til hele livet og nogle kompetencer, der er vigtige, når de begynder i skole,” fortæller Vibe Skipper.

Bamseven indgår aktivt i børnenes hverdag. Når nogle bliver ked af det og har brug for at blive trøstet, er det altid bamseven, der bliver hentet frem.

”Vi kan mærke en stor forskel på børnene efter vi er begyndt at arbejde målrettet med at forebygge mobning og styrke fællesskabet. Børnene bruger ordene aktivt i hverdagen. Eksempelvis siger de ofte ”Nu er du ikke omsorgsfuld”, når der er nogle der ikke behandler hinanden ordentligt. Helt generelt er de bare blevet super gode til at sætte ord på deres følelser og andres handlinger. Det er fantastisk at opleve,” siger Vibe Skipper.