Besøgsforbud på Kastanjebo ophævet

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet påbuddet om midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til botilbuddet Kastanjebo i Randers Kommune. Besøg skal dog fortsat ske på en forsvarlig måde.

Det er nu igen muligt for pårørende at besøge beboerne på Kastanjebo i samme omfang som før det midlertidige besøgsforbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Årsagen til forbuddet var et udbrud af Covid-19 blandt to medarbejdere og to beboere. Besøgsforbuddet trådte i kraft fredag d. 18. juni og forløb oprindeligt frem til d. 15. juli 2021. Der har dog ikke været yderligere smittetilfælde, og derfor er påbuddet ophævet igen.

”Alle nære kontakter til de smittede har fulgt det anbefalede testforløb i den forløbne uge, og heldigvis er der ikke flere smittede med Covid-19 blandt hverken medarbejdere eller andre beboere. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet det midlertidige besøgsforbud”, siger Runa Steenfeldt, leder af Center for Voksenhandicap i Randers Kommune.

Alle besøg bliver dog fortsat gennemført på en forsvarlig måde, så besøg på både indendørs og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.