Det nye Østervold blev fejret

Der var regn i rigelige mængder, fællessang og fri vandbar, da det nye grønne og blå Østervold mandag den 16. august 2021 blev indviet. Helt symbolsk hældte borgmester Torben Hansen og bestyrelsesformand i Vandmiljø Randers Anders Burlund i fællesskab regnvand i regnvandsbassinet.

Borgmester Torben Hansen og bestyrelsesformand i Vandmiljø Randers A/S Anders Burlund stod for den officielle ceremoni, hvor der symbolsk blev hældt regnvand i regnvandsbassinet.

Pladsen omkring det nye regnvandsbassin var godt fyldt. Mange var - trods regnen - mødt op for at fejre den forvandlede plads i bunden af Østervold. På blot 8 måneder har Vandmiljø Randers og Randers Kommune skabt et nyt rekreativt område, der - ud over at indbyde til hygge og ophold - også sørger for, at de nærliggende gaders regnvand bliver renset i det nye bassin. Den markante ændring af Østervold har fået mange rosende ord fra både byens borgere og besøgende.

- Jeg har glædet mig til i dag, hvor vi officielt skal indvi denne nye grønne oase, der allerede er taget rigtig godt imod. Hegnet rundt om bassinet blev fjernet i starten af juli, og de første dage derefter så vi billeder af folk, der slog sig ned og nød livet og sommeren omkring bassinet. Siden har det bare fortsat, og hvor er det skønt at se, området blive brugt, sagde borgmester Torben Hansen i sin tale.

Iben Sønderup, der er næstformand i Vandmiljø Randers’ bestyrelse, er enig:

- Med de nye planter og træer omkring bassinet har vi fået en lille ø af natur ind i midtbyen. Samtidig opsamler bassinet regnvandet og renser det, inden det ledes ud i Randers Fjord, og vi sikrer, at vandmiljøet ikke belastes unødigt. Og med den modtagelse, som området her har fået af borgerne hen over sommeren, kan vi allerede nu se, at randrusianerne er glade for denne nye grønne oase. Jeg har været med i processen helt fra begyndelsen, og derfor er det for mig også en helt personlig glæde at se resultatet.

Vandmiljø Randers’ bestyrelsesformand, Anders Burlund, lagde vægt på, at ændringen af Østervold er det, som man kan kalde et win-win projekt:

- Med regnvandsbassinet kombinerer vi den tekniske løsning – at rense regnvandet - med byudvikling. Det nye Østervold er beviset på, at 1+1 godt kan give 3, for når vi samtænker klimatilpasning og byudvikling, og vi skaber et fælles rekreativt område, ja, så bidrager vi til byens livskvalitet.

Østervold er klar til mere vand

Randers Kommune og Vandmiljø Randers har begge planer om at få mere synligt vand i midtbyen. Sidst testede man sammen regnvandshåndtering i 3 gader i Randers – de såkaldte klimagader: Østergade, Provstegade og Burschesgade. Og klimatilpasningsaktiviteterne i Randers midtby vil de kommende år stige og med god grund:

- Når vi ønsker at tage regnen op på overfladen fremfor, at den løber i ledninger langt under jorden, så er det fordi, vi lettere kan bestemme og justere, hvor regnen må løbe og fylde. Derudover kan regn være et forskønnende element, hvilket arbejdet på og med Østervold viser. Derfor kunne man jo overveje at fortsætte længere op, og lade en kanal løbe i midten af Østervold. Østervold vil dermed kunne vise vejen til vandet og lade by, fjord og å smelte sammen, fortæller Anders Burlund, formand i Vandmiljø Randers’ bestyrelse.

Til samarbejdet om på sigt at få mere synligt vand på Østervold, og derigennem klimatilpasse midtbyen fortalte Torben Hansen:

- På sigt vil det her bassin blive en afgørende brik i klimatilpasningen af hele midtbyen. Regnvandet fra bakkerne mod nord skal ledes sikkert ned ad Østervold i et nyt, smukt anlæg. Herfra skal det løbe ud i havnen. Og her kommer Klimabroen så til at lukke af for oversvømmelser fra stormfloder.

Og når vi tænker på den opgave, vi har foran os, så er bassinet her ikke kun et vellykket projekt i sig selv – det er faktisk også en generalprøve på det, vi skal udrette sammen i de kommende år: Når vi skal klimatilpasse i midtbyen, og når vi skal føre planerne om Flodbyen ud i livet.