Ekstra penge på vej til folkeskolerne i Randers

Byrådet har på mødet den 3. februar 2020 taget stilling til fordelingen af over 100 millioner kroner ekstra til folkeskolerne. Pengene er fundet i en kombination af regeringens finanslov, reduktion af udgifter på specialundervisning og budgetaftalen for 2020-2023.

Folkeskolerne i Randers Kommune kan se frem til at få tilført ekstra penge til at forbedre det fysiske undervisningsmiljø og til at understøtte personalet. På mødet den 3. februar har byrådet nemlig besluttet, hvordan ekstra 100 millioner kroner skal fordeles i de kommende år.

Med byrådets beslutning får skolerne allerede nu 12,1 millioner kroner til elevernes fysiske undervisningsmiljø. Pengene bliver fordelt med et grundbeløb på 75.000 kroner til hver skole, mens det resterende beløb bliver fordelt efter skolernes elevtal.

Det er op til den enkelte skoles ledelse og bestyrelse at vurdere, hvad skolen har mest behov for af stole, bøger, it-indkøb eller andre dele af det fysiske undervisningsmiljø.

Penge til at øge kvaliteten af undervisningen

Fra starten af det nye skoleår og frem til 2023 skal millionerne anvendes til personalet sådan, at der bliver mulighed for at øge kvaliteten af undervisningen og gøre en særlig indsats for såvel de særligt dygtige elever som elever med behov for ekstra støtte.

De ekstra midler til skolerne er fundet i en kombination af regeringens finanslov, reduktion af udgifter på specialundervisning og budgetaftalen for 2020-2023.

Partierne bag budgetaftalen var Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.  Mens det var Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, der stod bag reduktionerne på specialundervisningen.