Finansiering af intelligent parkering i midtbyen er på plads

Med en ekstra bevilling på 2,5 millioner kroner har Randers Byråd sikret de midler, der skal til for at etablere et teknisk velfungerende parkeringsinformationssystem i Randers Midtby. Systemet vil gøre det lettere at finde en ledig parkeringsplads og begrænse den parkeringssøgende trafik.

Randers Byråd har tidligere bevilget 6 millioner kroner til at etablere et intelligent parkeringsinformationssystem i Randers Midtby, og på den baggrund har forvaltningen haft opgaven i udbud. Her har det vist sig, at det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil koste 8,5 millioner kroner i alt, og derfor har byrådet på mødet den 30. januar 2023 givet en ekstra bevilling på 2,5 millioner.

Dermed er finansieringen nu på plads til at etablere og drifte et teknisk velfungerende system i minimum 10 år. Og med de midler, der nu er afsat, vil det være muligt at etablere et system, der også medtager private parkeringspladser, ligesom udgifter til en app-løsning er medregnet.

Mindre trafik i midtbyens gader

Det intelligente parkeringssystem er en del af en samlet parkeringsstrategi for Randers Midtby. Baggrunden er, at de helt butiksnære parkeringspladser ligger spredt og ofte er optaget. Det medfører meget parkeringssøgende trafik til gene for både bilister og andre i midtbyen.

Ved at guide bilister til de større perifere parkeringspladser nær centerringen undgås unødig kørsel i midtbyen og kapaciteten udnyttes bedre. Dette vil være til gavn for miljøet og samtidig fredeliggøre gader i midtbyen. Faktisk viser erfaringer fra andre byer, at et velfungerende parkeringssystem kan reducere antallet af kørte km i bil i en bymidte med op til 1000 km/dag.

Afgørende at systemet er pålideligt

For at få gevinst af systemet er det afgørende, at det er pålideligt og registreringen af ledige p-pladser er korrekt. Randers Kommune har nemlig tidligere haft et parkeringsinformationssystem, som blev taget ud af drift for cirka 6 år siden, da informationerne ikke var til at regne med.

Derfor har forvaltningen også i udbuddet blandt andet stillet krav om dokumentation for pålideligheden. Og leverandøren af det økonomisk mest fordelagtige system har netop stor erfaring fra lignende projekter i en del andre byer.

De ekstra midler til parkeringssystemet kommer fra Infrastrukturpulje 2022. På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvornår det nye system er etableret og klar til at gå i drift.