Glæde i 13 landsbyer: Millioner på vej til nyt mødested

De 13 landsbyer i Landsbyklyngen Kronjylland har længe arbejdet med ideen om at skabe et åbent og fleksibelt mødested, der kan styrke fællesskabet og fritidslivet i området. Ønsket er at bygge et klyngehus ved landsbyen Albæk - midt i Naturpark Randers Fjord. Og nu får projektet økonomisk støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden på 4,5 millioner kroner.

Visualisering: C.F. Møller

Et nyt, fælles mødested, der bliver centrum for aktiviteter, fællesskab og formidling af områdets muligheder. Det er ambitionen for de 13 landsbyer i Landsbyklyngen Kronjylland, og realiseringen er netop kommet et stort skridt nærmere. Realdania og Lokale og Anlægsfonden har nemlig besluttet at støtte projektet med 4,5 millioner kroner.

Det nye mødested, som kommer til at hedde Klyngehuset Kronjylland, skal ligge ved Albæk - midt i Naturpark Randers Fjord. Muligheden for at etablere klyngehuset på stedet er opstået, da boldbanerne i Albæk flytter til Harridslev som led i etableringen af Kraftcenter Korshøj.

"Det har stor betydning for Albæk, at der kan etableres et klyngehus i byen, når SMIFF 09 flytter fodboldbanerne til Harridslev. Vi havde noget godt, men får noget der er endnu bedre. Det tiltrækker forhåbentligt mange mennesker- ikke kun fra Klyngen- men også fra Randers. Vi er bare så stolte og glade for opbakningen fra Realdania. Vi glæder os til projektet står klar, så vi kan vise vores skønne område frem", siger Bent Eriksen, der er formand for borgerforeningen i Albæk.

Værdifuldt samarbejde

Landsbyklyngen Kronjylland er beriget med en unik natur og historiske værdier, som er synlige og kan mærkes. Og mødestedet skal bygges med en høj arkitektonisk kvalitet og i harmoni med omgivelserne: Skoven, stierne og nærheden til fjorden. Sådan at stedet kan blive det naturlige samlingspunkt for området.

Ideen til Klyngehuset Kronjylland er skabt i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune, Landsbyklyngen Kronjylland, Albæk Borgerforening, samt områdets forskellige brugergrupper og interessenter.

"Landsbyklyngen ser denne bevilling som en anerkendelse af det arbejde, der er udført siden etableringen af landsbyklyngen, og vi ser frem til nye projekter og samarbejdet med andre landsbyer i Klyngen og Randers Kommune," siger Knud Pedersen formand for Landsbyklyngen Kronjylland.

Stærke lokalsamfund

I Randers Kommune er der mange stærke lokalsamfund, og netop evnen til at samarbejde er med til at skabe en positiv udvikling i områderne.

"Det her er et tydeligt bevis på værdien af godt samarbejde. I Landdistriktsudvalget ved vi, at ildsjælene bidrager til at udvikle landsbyerne og lokalområderne. Det er et utroligt flot arbejde, som er gjort i Landsbyklyngen Kronjylland og Albæk Borgerforening. Jeg er sikker på, at Klyngehuset Kronjylland kan blive et fantastisk mødested, som vil skabe masser af aktivitet og synliggøre områdets kvaliteter," siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget i Randers Kommune.

Tilbage i 2017 blev Albæk af politikerne udpeget til områdefornyelse, men det blev sat på standby indtil afklaring på Kraftcenter Korshøj. Det er forventningen, at Klyngehuset Kronjylland nu vil blive etableret som et led i en kommende områdefornyelse og være klar til brug i 2024.

Fakta

Klyngehuset Kronjylland bliver et åbent og fleksibelt mødested, der fremmer fritidsaktiviteter i naturen. Samtidig skal huset være udgangspunkt for formidling af området natur, flora, fauna, kulturmiljøer og historie. Alt sammen for at styrke aktive fællesskaber og forståelsen for området.

Etableringen af Klyngehuset Kronjylland vil bidrage til realiseringen af Randers Kommunes outdoorstrategi - 'bevæg dig for livet', der har til formål at skabe og udvikle nye udendørsaktiviteter.

Ideen til klyngehuset er skabt i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune, Landsbyklyngen Kronjylland, Albæk Borgerforening samt områdets forskellige brugergrupper og interessenter.

Landsbyklyngen Kronjylland har et samlet indbyggertal på godt 5.000 og består af byerne Harridslev, Mellerup, Støvring, Albæk, Østrup, Vestrup, Tjærby, Tvede, Lem, Linde, Lindbjerg, Mejlby og Gimming. Visionen for landsbyfællesskabet er at styrke fællesskabet, øge deltagelsen ved lokale arrangementer, skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende stedbundne ressourcer og i det hele taget få synliggjort områdets kvaliteter

Realdania og Lokale og Anlægsfondens støtter i alt seks nye mødesteder rundt omkring i landet med i alt knap 23 millioner kroner, heraf 4,5 millioner kroner til Klyngehuset Kronjylland. Læs mere om støtten på Realdanias hjemmeside. De seks projekter støttes som en del af kampagnen Mødestedet, der skal styrke de fysiske rammer om landsbyklyngernes fællesskab og fritidsliv.