Næsten alle husstande på landet har nu adgang til fiberbredbånd

En årelang målrettet indsats for at få sat turbo på etableringen af bredbånd i Randers Kommunes landdistrikter bærer frugt. Senest er der hentet over 4 millioner kroner i støtte fra statens bredbåndspulje, og knap 97 procent af alle husstande på landet har nu et tilbud om at få adgang til bredbånd via fiber. Til sammenligning lå den tilsvarende andel i 2015 på knap 60 procent.

"Adgangen til højhastighedsbredbånd er med til at sikre, at det er attraktivt at bo og drive virksomhed i landdistrikterne. Derfor har vi i landdistriktsudvalget igennem en årrække prioriteret indsatser for at sikre bredbånd til flere, og det er naturligvis utroligt positivt at se, at det gør en forskel," siger Lars Søgaard, der er næstformand for landdistriktsudvalget.

Randers Kommune har siden 2015 arbejdet for at sætte turbo på udrulningen af bredbånd i landdistrikterne. Og med indsatserne har over 6000 flere husstande fået adgang til bredbånd via fiber. Det betyder, at der nu er tilbud om bredbånd til knap 97 procent af de 16.200 adresser i Randers Kommunes landdistrikter. Til sammenligning lå den tilsvarende andel i 2015 på knap 60 procent.

Bredbånd til institutioner som løftestang

For at sætte skub i udrulningen af bredbånd har landdistriktsudvalget blandt andet afsat penge til at ansætte en bredbåndskoordinator, der fx har hjulpet borgere og virksomheder med at søge statens bredbåndspulje. Her er der senest hentet over 4 millioner kroner i støtte til projekter i år.

Tidligere har Randers Kommune også - som den første i landet - brugt etableringen af bredbånd til kommunens institutioner som løftestang til at få etableret bredbånd til flere private husstande og erhverv. Det banede vejen for bredbånd til over 1900 husstande.

Derudover har landdistriktsudvalget afsat midler til såkaldt passiv infrastruktur, hvor tomme rør er lagt i jorden for at gøre det let for fremtidige udbydere at etablere bredbånd. En indsats, der har sikret bredbånd til over 1200 husstande. Og så har landdistriktsudvalget afsat midler til at give støtte til husstande, der har ønsket at få bredbånd. Det har hjulet 225 adresser med at få bedre bredbånd.

Landdistriktet er tæt på målsætning

Også på landsplan har der i de senest år været fokus på at udbrede bredbånd til landdistrikterne, og her er målet, at alle boliger og virksomheder har adgang til mindst 100/30 Mbit/s i 2025. Derudover skal 98 procent af alle boliger og virksomheder i 2025 være dækket med infrastruktur, der kan levere 1 Gbit/s i downloadhastighed. En målsætning som nu er tæt på at være nået i Randers Kommune.

"Der er gjort et stort arbejde både fra forvaltningen og i lokalsamfundene for at få udrullet bredbånd, og vi er meget tæt på at kunne sige, at alle boliger og virksomheder har adgang til hurtigt internet. Det mål tror og håber jeg på vi kan nå inden for få år," siger Lars Søgaard.

I alt har landdistriktsudvalget afsat over 4 millioner kroner siden 2015 til indsatserne for at få udbredt bredbånd i landdistrikterne. I samme periode er der i alt bevilget cirka. 8,5 millioner kroner fra statens bredbåndspulje til konkrete projekter.