Nu er de nye køreplaner for busserne klar

Midttrafik er nu klar med nye køreplaner for den kollektive trafik i Randers Kommune, og der vil ske ændringer på samtlige ruter, når de træder i kraft til sommer. De nye køreplaner skal sikre større fleksibilitet og sammenhængskraft på tværs af hele kommunen.

”Vi er nu klar til i samarbejde med Midttrafik at lave den største omlægning af den kollektive trafik i Randers Kommune i mange år. Det kommer til at ske hen over sommeren, og jeg ser frem til, at vi nu får et mere fleksibelt rutenet, der binder kommunen bedre sammen. De nye køreplaner betyder også, at vi får et mere ensartet serviceniveau, hvor de regionale - og lokale ruter er fordelt jævnt over kommunen,” siger Frank Nørgaard, der er formand for miljø- og teknikudvalget.

Omlægningen af køreplanerne berører samtlige ruter i Randers Kommune i større eller mindre grad. Regionalruter og større lokalruter skifter køreplan den 28. juni 2020. For bybuslinjer og mindre lokalruter træder de nye køreplaner i kraft den 9. august 2020.

Bestil bussen og bliv kørt til adressen med flextur

Med indførelsen af de nye køreplaner kommer der flere såkaldte flexbusafgange i områder, hvor der normalt ikke er særligt mange med bussen. Her kører bussen efter behov, og den skal derfor bestilles telefonisk eller via Rejseplanen. Ellers fungerer en flexbus præcis på samme måde som en almindelig bus. Prisen vil også være den samme som i den almindelige bus, og man kan fortsat bruge sit pendlerkort.

Derudover vil det være muligt at bestille en flextur. Her bestemmer man selv hvorfra og til man vil køres i kommunen. Og for at sikre mobiliteten i landområderne, bliver den nuværende Flextur-takst på 7 kr./km (min. 35 kr./tur) fra og med den 28. juni sat ned til 4 kr./km (min. 30 kr./tur) uden for Randers by.

”Det har været vigtigt for os at bevare muligheden for at benytte kollektiv trafik i vores landdistrikter og samlet set bliver der ikke færre afgange. Nogen vil få færre og andre vil få flere afgange, men det har ikke været en spareøvelse. Jeg er også utrolig glad for, at vi med løsninger som flexbus og flextur kan opretholde den kollektive trafik også i de tyndt befolkede områder. De løsninger vil vi gøre en særlig indsats for at informere om i forbindelse med, at de nye køreplaner træder i kraft. ” siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget.

Kom hurtigere frem i byen

Ud over lokal- og regionalruter, er bybusnettet i Randers by også blevet gentænkt i de nye køreplaner. Her handler det især om at sikre hurtig og effektiv transport i, til og fra byen.

Der bliver indført nye ruter med hyppigere afgange, og de nye bybuslinjer hænger i højere grad sammen med øvrige regional- og lokalruter, der betjener rejsestrømmene til og fra byen. Fremover bliver det også sådan, at en bus er en bus uanset farve og man kan benytte dem alle. Derfor er der også strækninger i Randers by, hvor der fremadrettet kun vil køre blå busser.

Det er Midttrafik, der driver busnettet i Randers Kommune, og derfor er det Midttrafik, der i tæt samarbejde med Randers Kommune har lavet køreplanerne. Begge parter vil følge implementeringen af de nye køreplaner tæt for at sikre, at det fungerer optimalt.

Fakta

Midttrafik har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en kollektiv trafikplan for kommunens samlede kollektive trafiknet. Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op om et ensartet serviceniveau og et ønske om at binde kommunen bedre sammen. Dette gøres med mere direkte ruter mellem de store byer, Flexbusser i mindre byer og muligheden for at komme på tværs af kommunen ved brug af Flextur. Trafikplanen indeholder forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt en omlægning af bybusnettet i Randers by.

De nye køreplaner er lavet med udgangspunkt i den kollektive trafikplan, som byrådet vedtog i juni 2019. Køreplanerne har været i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 22. januar 2020, og i foråret fik Midttrafik grønt lys til at færdiggøre køreplanerne for det nye rutenet, der træder i kraft til sommer.

En fleksibel bus, der kun kører, når man bestiller den. Den kører fra stoppested til stoppested og efter de tider der er angivet i køreplanen. Nogle ruter kører udelukkende som Flexbus. Der kan også være almindelig busruter, som har enkelte flexbus-afgange. Her er Flexbus er markeret med et ”T” i køreplanen. Man betaler almindelig bustakst i Flexbusser, så her kan man bruge periodekort, pensionistkort mv.

Flextur har ikke en fast køreplan. Man bestemmer selv, hvornår man vil hentes og hvor man vil køres fra og til. Kørslen er fra adresse til adresse og kan bestilles alle ugens dage i tidsrummet kl. 6.00-24.00 (undtagen 24. og 31. december). Her betaler man pr. kørt kilometer.