Ny strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på omsorgsområdet

Randers Byråd har på mødet den 14. november 2022 vedtaget en ny arbejdskraftsstrategi for omsorgsområdet. Strategien skal blandt andet bidrage til at sikre arbejdskraft med de rigtige kompetencer til at kunne yde en høj faglig service og skabe livskvalitet for borgerne.

Der er brug for mere arbejdskraft, hvis borgerne på omsorgsområdet i fremtiden skal have samme muligheder for pleje og støtte som i dag. For vi bliver flere ældre, og samtidig har personalet på omsorgsområdet en relativt høj gennemsnitsalder, hvor mange snart har mulighed for at gå på pension. Faktisk vurderer Kommunernes Landsforening, at der allerede om otte år vil mangle 16.000 SOSU-hjælpere og assistenter på landsplan.

På den baggrund har Randers Byråd på mødet den 14. november 2022 vedtaget en arbejdskraftstrategi for omsorgsområdet.

Se Arbejdskraftsstrategi 2022-2025 for omsorgsområdet i Randers Kommune

Fokus på faglighed, uddannelse og innovation

Strategien skal blandt andet bidrage til at sikre arbejdskraft med de rigtige kompetencer til at kunne yde en høj faglig service og skabe livskvalitet for borgerne. Og til at sikre en organisation, hvor medarbejderne udvikler deres faglighed og kompetencer og kan udleve deres faglige ambitioner.

Randers Kommune skal desuden være et attraktivt uddannelsessted for elever og studerende, hvor deres faglighed udvikles og styrkes. Og så lægger strategien op til at tænke innovativt i forhold til, hvordan opgaverne kan løses og tilrettelægges i fremtiden, herunder bl.a. brug af velfærdsteknologi.

Strategien er bygget op omkring tre temaer: Rekruttering af arbejdskraft, fastholdelse af arbejdskraft og forlængelse af arbejdskraft.

Arbebejdskraftstrategien er gældende til og med 2025. Indsatserne er langsigtede og supplerer mange andre tiltag, der allerede er iværksat på omsorgsområdet i dag.

Omsorgsudvalget vil en gang årligt blive orienteret om arbejdet med at implementere arbejdskraftstrategiens tiltag.