Randers: Genstart af kampagne for FN’s 17 verdensmål

Ildsjæle i Randers mødtes tirsdag 25. august til en relancering af kampagnen ”Randers for Målene”, der sætter fokus på FN’s verdensmål. På mødet afslørede borgmester Torben Hansen datoen for Verdensmålsfestival i 2021

Torben Hansen bød velkommen på genopstartsmødet om FN's 17 verdensmål

”Vi skal tage verdensmålene dybt alvorligt, og vi skal efter corona-nedlukningen genstarte vores fælles indsats for at udbrede kendskabet til verdensmålene. Coronaen har blandt andet vist os, at vi er dygtige til at arbejde mod et fælles mål, og det skal vi fortsætte med, både i forhold til at bekæmpe Coronavirus, og så sandelig også når vi skal udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det er verdens vigtigste mål,” siger borgmester, Torben Hansen. 

Torben Hansen kunne også løfte sløret for den nye dato for afholdelse af en verdensmålsfestival. Det bliver fredag den 28. maj 2021, hvor ildsjæle og aktører i samarbejde med Randers Kommune og organisationen Danmark for Målene, stiller skarpt på FN’s verdensmål og inviterer alle til at opleve og blive klogere på verdensmålsuniverset.

Selvom kampagnen ”Randers for Målene” måtte udskydes pga. coronavirus, var engagementet stadig højt hos de lokale aktører, der deltog i et genopstartsmøde på Underværket tirsdag eftermiddag. Blandt aktørerne er både uddannelsesinstitutioner, dagtilbud, skoler, virksomheder, organisationer og netværk.

Kampagnen blev oprindeligt sat i gang i januar 2020, hvor mere end 200 aktører mødte op for at indgå i arbejdet med at udbrede verdensmålene. Herefter gik tæt på 100 ind i det konkrete arbejde med at arrangere et folkemøde om FN’s verdensmål som skulle foregå i maj 2020. Det måtte aflyses. Tirsdag blev det tydeligt at engagementet og ønsket om både at gribe målene og gøre dem kendte for mange er stort.

Et nyt og festligt navn

Randers Kommune kunne på genopstartsmødet blandt andet afsløre, at folkemødet for verdensmålene nu ændrer navn til Verdensmålsfestival.

”Det er vigtigt, at arrangementet ikke bliver forvekslet med et andet arrangement i Randers, som hedder folkemødet. Derfor skifter vi navn til Verdensmålsfestival, for det skal blive en dag med farver, oplevelser – en storslået dag, som vi skaber i et fællesskab med alle, der har lyst til at være med,” sagde kommunaldirektør, Jesper Kaas Schmidt, på mødet.

Aktørerne arbejder nu videre med deres input og idéer til Verdensmålsfestival 2021 og mødes flere gange i efteråret, vinteren og foråret for at blive klar til den store festivaldag med aktiviteter, stande, musik og smagsprøver i bæredygtighedens navn.

Der er også stadig mulighed for at melde sig som aktør og være med til at lave Verdensmålsfestival 2021. Man kan være med både ved at deltage med en stand og præsentere sit eget arbejde med verdensmålene, deltage med en aktivitet, en debat – kun fantasien sætter grænsen.

Fakta

FN’s 17 verdensmål skal sikre én bæredygtig verden for alle inden 2030. Det betragtes som vor tids vigtigste plan. Byrådet i Randers vedtog i forbindelse med budget 2020-2023, at kommunen skal gå foran og bidrage til at udbrede de 17 verdensmål sammen med både offentlige institutioner, borgere, organisationer og erhvervsliv. For at nå det mål, er der indgået et samarbejde med nonprofitorganisationen Global Public, der står bag kampagnen ”Danmark for Målene”. Samarbejdet skal bidrage til at udbrede verdensmålene i Randers som led i en indsats, der er landsdækkende.

Info om kampagne findes på www.randersformålene.dk