Randers Teaterforening modtager kulturpris

Randers Kulturpris uddeles hver andet år af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg i samarbejde med Kulturelt Samvirke. I år går prisen til Randers Teaterforening.

Kulturprisen skal ses som byens påskønnelse af den person eller institution, der har ydet en særlig indsats på kulturområdet. Tilbage i efteråret var det muligt at indstille kandidater til Randers Kulturpris 2016, og nu har komiteen fundet den rette modtager af kulturprisen, der består af et kontantbeløb på 10.000 kroner og en gave fra Kulturelt Samvirke.

Komitéen havde et stort, bredt og kvalificeret felt af både kulturinstitutioner og kulturpersonligheder, som de skulle tage stilling til. Komitéen består af formand for Kultur- og fritidsudvalget Mogens Nyholm, næstformand Ellen Petersen, samt to medlemmer af Kulturelt Samvirkes bestyrelse: Michael Kull og Solveig Sørensen.

I komitéen var der enighed om, at modtageren af Kulturprisen 2016 skal være: Randers Teaterforening. I udvælgelsen har komitéen lagt vægt på, at Randers Teaterforening både aktuelt og historisk har ydet en kæmpe stor indsats for kulturlivet i Randers, så det bliver ved med at være både levende og i udvikling. Randers Teaterforening har i mere end 50 år sikret, at både folkelige og skarpe kvalitetsforestillinger fra det danske og internationale scenekunstmiljø bliver præsenteret i Randers.


Bestyrelsen for Randers Teaterforening kom i spotlightet, mens formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Nyholm, ønskede dem tillykke og takkede foreningen for en flot indsats gennem 50 år.  

Gennem et tæt og succesrigt samarbejde med Værket er de frivillige kræfter, som Randers Teaterforening drives af, blevet omsat til teateroplevelser for et stort publikum. Og set i det lange perspektiv har bestyrelserne gennem tiden skabt fundamentet for et ualmindelig solidt et begejstret teatermiljø i Randers med høje belægningsprocenter. Det har været et langt og sejt træk, som fortjener ros og opmærksomhed.