Rollespil skærper elevers matematiske forståelse

Rollespil skaber læringslyst og styrker børns udviklingspotentiale. Det har de erfaret på Munkholmskolen i Randers, hvor rollespil er blevet en naturlig del af undervisningen i matematik.

Når klokken på Munkholmskolen ringer ind til time, og 4.a skal have matematik, er det med en ganske særlig begejstring. Siden 2. klasse har rollespil nemlig været en naturlig del af matematikundervisningen og er blevet en aktivitet, som eleverne med stor entusiasme ser frem til.

”Formålet med at integrere rollespil i matematikundervisningen er at skabe et anderledes og motiverende læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at lære matematik gennem leg. Rollespil som undervisningsform sætter eleverne i stand til at kunne forudse, hvilke konsekvenser deres valg fremadrettet vil medføre. En kompetence, der er vigtig for eleverne at mestre i matematikundervisningen, når der eksempelvis arbejdes med programmering, men også i forhold til almindelige problemregningsopgaver,” fortæller Jeppe Bøgh Pedersen, som er underviser på Munkholmskolen i Randers.

Matematiktimerne tager form som et rollespil, der udspiller sig i et fantasiunivers, som er inspireret af det berømte Ringenes Herre-univers. I modsætning til live-rollespil er eleverne ikke udklædte, men de deltager i stedet igennem en fortælling, hvor de hver især er en bestemt spilkarakter.

Når timen starter er det 4.A’s matematiklærer, Jeppe Bøgh Pedersen, som er gamemaster. Han styrer slagets gang og opstiller den ramme, som historien foregår i. Undervejs bliver eleverne udfordret med problemstillinger og matematiske gåder, som de skal løse for at komme videre. 

Alle elever er med

På Munkholmskolen har de erfaret, at den anderledes tilgang til matematikundervisningen har gjort, at flere elever har fået interesse for matematik og rykket sig fagligt. Derfor har rollespillet nu også bredt sig til andre klassetrin.

En af de store forskelle, jeg har oplevet er, at alle elever kommer på banen og engagerer sig. Også dem som tidligere ikke har været så glade for matematik. Alle tør komme til orde i timen, og det tror jeg skyldes, at de bliver grebet af stemningen. I rollespillet tænker de ikke på, hvilke forventninger, der er til dem. Her handler det i stedet om, at de bare skal byde ind i timen for at komme videre i spillet – også selvom de måske ikke har hele løsningen. På den måde ser jeg, at den her undervisningsform favner elevernes udviklingspotentiale og bidrager til en fællesskabsfølelse og motivation til at arbejde med matematik. Og det afspejler sig også i deres faglige udvikling,” fortæller Jeppe Bøgh Pedersen.

En af fordelene ved rollespil som undervisningsform er samtidig, at elevernes problemløsningskompetencer styrkes. Det sker, fordi eleverne bliver kastet ud i situationer, som kræver en anderledes og kreativ vinkel, før en problemstilling kan løses.

 ”Jeg synes matematik er blevet meget nemmere, fordi der kommer noget spænding med ind i det. Det er nemmere at huske tilbage på noget, når det hænger sammen med noget bestemt. Jeppe planlægger alt muligt spændende, så timerne hænger altid sammen. For eksempel har vi kæmpet for at undgå, at en by blev brændt ned af nogle Gobeliner. Her har vi ikke bare kunne slå dem ihjel, så i steder har vi fået et ur, hvor man kan gå tilbage i tiden, og så skal vi løse nogle gåder for at fange Gobelinerne, inden de brænder byen ned. Det er virkelig sjovt og spændende,” fortæller Thøger Hanghøj Dam på 10 år, som går i 4.A.