Støtte til stigende varmeudgifter

Nu kan du søge om økonomisk støtte, hvis du har udfordringer med at betale for stigende varmeudgifter. Du kan søge om støtte på borger.dk eller ved at kontakte Ydelseskontoret. Er du pensionist kan du kontakte Borgerservice eller Udbetaling Danmark.

 

Som en del af regeringens nye energipakke, er der afsat en varmepulje, som er tiltænkt de borgere, der bliver ramt af de stigende varme og el priser. Du kan søge, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser:

  • Du har ikke økonomisk mulighed for at betale din restance til forsyningsselskabet
  • Du har været ude for ændringer i dine forhold - fx samlivsophør – eller modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
  • Du er konkret udsættelsestruet på grund af en restance til stigende forbrugsudgifter

Ydelseskontoret behandler din ansøgning og kontoret vil ved modtagelse af din ansøgning foretage en konkret og individuel vurdering af, om du er berettiget til økonomisk hjælp.

                                  

Særligt for pensionister

Pensionister kan efter de nuværende satser få dækket varmeudgifter op til 22.700 kroner om året.

For at få varmetillæg skal der være varmeudgifter for over 5.500 kroner om året som enlig og 8.250 kroner om året som samlevende. Tillægsprocenten skal være over 0.

Pensionister skal søge hos Udbetaling Danmark, som står for beregningen. Ansøgning om tilskud til stigende varmeudgift, som ikke kommer fra tilskud fra Udbetaling Danmark, kan søges som personligt tillæg eller enkeltydelse i Borgerservice.