Budget

Torsdag d. 11. oktober 2018 blev budget 2019-2022 vedtaget i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Se de samlede budgetbemærkninger her

Se takstoversigten 2019 her

Budgetbemærkninger på udvalgsniveau: 

Her kan du finde budgetbemærkningerne fordelt på udvalg samt drift og anlæg. 

Budgetbemærkningerne på drift er opdelt efter udvalg og bevillingsniveau. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af området, budgetmål i 2019, hovedtal og forudsætninger samt nøgletal. Budgetbemærkningerne på anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fordelt på udvalgene.

Budgetarkiv