Digitaliseringsstrategi

Randers Kommune leverer service af høj kvalitet til borgere og virksomheder – blandt andet gennem arbejdet med digitalisering.

Digitaliseringsstrategien har til formål at understøtte denne målsætning, og sikre at digitaliseringsinitiativer på tværs af kommunen bidrager til at indfri Byrådets Vision 2021

Visionen for Randers Kommunes Digitaliseringsstrategi 2018-2020 er:

"Digitalisering skaber værdi for borgere og virksomheder. Derfor er Randers Kommune blandt de førende kommuner inden for innovation, og evnen til at opnå mest mulig effekt af digitalisering."

Læs Randers Kommunes Digitaliseringsstrategi 2018-2020.

I strategien omtales Governancemodel for digitalisering. Læs den her.