Tilgængelighedserklæring

Randers Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.randers.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.randers.dk?

Du kan kontakte Randers Kommune på web@randers.dk, hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Tabelfejl
Tabeller der bruger HTML til at formatere indhold i stedet for Stylesheet. (1.3.1) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2019.

Iframe uden beskrivelse
Sider der indlejre indhold fra en anden side mangler en beskrivelse. (4.1.2) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2019.

Ingen mulighed for at springe over gentaget indhold
Det skal være muligt at springe blokke af indhold over, som er gentaget på mange sider. (2.4.1) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2019.

Der kan ikke skelnes mellem landemærker
Navigationselementer er ikke navngivet entydigt (1.3.1) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2019.

Navigationssider mangler hovedoverskrift
En hovedoverskrift (H1) hjælper brugeragenter såsom skærmlæsere og søgemaskiner til at kende sidens hovedtema. (1.3.1) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2019.

Farvekontrast er utilstrækkelig
Farven på tekst og farven på baggrunden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. (1.4.3.) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2019.

Fremhæv elementer
Med tastatur-navigation er det vigtigt, at komponenten i fokus kan blive identificeret visuelt. Hvis komponenten af en eller anden årsag ikke fremhæves, kan brugeren ikke være sikker på, hvilken komponent der er i fokus. (2.4.7) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2019.

Uforholdsmæssig stor byrde

Et stort antal dokumenter - primært PDF - med lille læseskare
Randers Kommune har et stort antal dokumenter, hvor omkostninger ved at gøre dem tilgængelige vil være høje, og hvor det anslås, at kun et meget lille antal mennesker vil orientere sig i dem. Derfor tilbyder Randers Kommune at læse disse dokumenter op. Har du forsøgt at tilgå et af kommunens dokumenter uden held, kan du kontakte Randers Kommunes Borgerservice på 8915 1515 inden for åbningstiden i Borgerservice. Så vil vi kontakte dig, og præsentere det relevante dokument for dig hurtigst muligt, og senest indenfor 3-5 arbejdsdage.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

 

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: ""

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 26. september 2019