Behandling af dine data

Oplysninger om Randers Kommunes behandling af dine data

Randers Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger – her kan du få fat i os

Randers Kommunes kontaktoplysninger er:

Randers Kommune
Kommunikation, Laksetorvet, 8900 Randers C
CVR-nr.: 29189668
Telefon: 8915 1914
E-mail: web@randers.dk

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på følgende måde:

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, så vi kan gennemføre den ordre, som du har afgivet. Det kan fx være køb af skolemad, billetter til skolefest, betaling for sprogtest, betaling for lejrskole, abonnement på cykelparkering, bestilling af affaldsplakater og tilmelding til cykelløb og andre arrangementer.

Retsgrundlag for behandlingen

Hjemlen for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningen §6, stk 1, litra b om behandling af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, og den aftale vi indgår i og med, at du afgiver din ordre, som vi efterfølgende effektuerer på baggrund af de oplysninger du giver os.

Randers Kommune behandler kun de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du afgiver din ordre.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Randers Kommune videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller lignende. Oplysningerne behandles af vores databehandlere i det system, som du har afgivet din ordre i.

Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi bruger til at effektuere din ordre, er de oplysninger, som du har givet i forbindelse med afgivelsen af din ordre.

Hvordan opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysning op til en måned efter, at din ordre er udført. Det kan fx være en måned efter at lejrskolen eller skolefesten er gennemført, skolemaden er leveret eller arrangementet afholdt. 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
  • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
  • Ret til begrænsning af behandlingen. Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.