Indfødsretsprøven

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du bestå indfødsretsprøven.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøven består af 45 spørgsmål og varer 45 minutter. 35 af spørgsmålene ligger inden for rammerne af læringsmaterialet, som du finder i et link længere nede på siden. Fem spørgsmål handler om aktuelle begivenheder fra 6 måneder før prøvens afholdelse og endelig er der fem værdibaserede spørgsmål inden for danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling, forholdet mellem religion og lovgivning og lignede.

Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvoraf én skal afkrydses.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Afholdelse af prøven

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året - i juni og november/december.

Prøven afholdes næste gang onsdag den 31. maj 2023 kl. 13:00-13:45.

Sidste frist for tilmelding er den 26. april.

Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at deltage, kan du ikke få dit prøvegebyr tilbage.

Læremateriale til prøven

Udlændinge- og Integrationsministeriet har offentliggjort læremateriale, som du kan bruge til at forberede dig til indfødsretsprøven.

Læremateriale til Indfødsretsprøven

Tilmelding til prøven

Prøvegebyret er 847 kr., der skal betales samtidig med tilmeldingen.

Mobilepay

Betalingssted: 778549

I feltet Tilføj kommentar skal du indtaste:

  • CPR nr.
  • Dit navn
  • Indfødsretsprøven