Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven er en prøve, som ansøgere om dansk indfødsret skal bestå for at dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, kultur og historie.

Indfødsretsprøven af 2015 (sådan hedder prøven, uanset hvilket år den afholdes) er en prøve, som ansøgere om dansk indfødsret skal bestå for at dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, kultur og historie.

Prøven erstatter statsborgerskabsprøven, der ikke længere afholdes.

Indfødsretsprøven består af 40 spørgsmål og varer 45 minutter. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af materialet ”Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 – danske samfundsforhold, dansk kultur og historie”. De sidste 5 spørgsmål handler om aktuelle begivenheder indenfor fx politik og kultur.

Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvoraf én skal afkrydses.

For at bestå prøven skal mindst 32 af de 40 spørgsmål være rigtigt besvaret.

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året - i juni og november/december.

Prøven afholdes næste gang onsdag 3. juni 2020 kl. 13.00-13.45.

Sidste frist for tilmelding er 29. april 2020.

Prøvegebyret er 799 kr., der skal betales samtidig med tilmeldingen.

Hvis du har tilmeldt dig, men bliver du forhindret i at deltage, kan du ikke få dit prøvegebyr tilbage.

Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015

Læremateriale til Indfødsretsprøven af 2015 med lyd

Læs mere om Indfødsretsprøven af 2015 på ministeriets hjemmeside.

Læs mere om betingelserne for at få dansk statsborgerskab.

Tidligere prøvers gyldighed

Beståede prøver gældende fra 1.7.2016

  • Indfødsretsprøven af 2015
  • Indfødsretsprøve aflagt ved prøveterminen december 2008 til og med prøveterminen december 2013 (en særlig indfødsretsprøve).