Budget 2021

Fritidscentret

Nedenstående tabel viser budgetbeløbene for 2021:

Fritidscentret

Budget 2021

Personale

1.134.300

Administration

6.900

Grunde og bygninger

15.900

Helligåndshuset

44.800

Inventar m.m.

4.700

Driftsaktiviteter

-87.200

Indtægter

-377.000

Resultat

742.400