Budget 2021

Rehabiliteringen

Nedenstående tabel viser budgetbeløbene for 2021:

Rehabiliteringen

Budget 2021

     

 

Personale

6.710.500

 

Administration

26.900

 

Budgetpuljer og -overførsler

1.281.100

 

Driftsaktiviteter

592.800

 

Driftsaktiviteter

425.900

 

Grunde og bygninger

261.200

 

Køb, regionen, spec. genoptræning

2.647.500

 

Genoptræningsplaner, Nellemann

3.452.000

 

Genoptræningspladser, døgngenoptræning

1.680.400

Rehabiliteringsenheden (§ 140)

Resultat

17.078.300

     

Senhjerneskade (§ 119)

Personale

626.100

Driftsaktiviteter

31.000

Resultat

657.100

Kræftrehabilitering (§ 119)

Personale

611.100

Administration

31.000

Budgetpuljer

1.216.700

Resultat

1.858.800

KOL-rehabilitering

Personale

172.700

Resultat

172.700

Hjerterehabilitering

Personale

1.607.800

Resultat

1.607.800

Diabetesrehabilitering

Personale

899.000

Resultat

899.000

Lænde/ryg rehabilitering

Driftsaktiviteter

832.700

Resultat

832.700

Ressourceforløb

Personale, udgifter

953.200

Personale, indtægter

-961.800

Resultat

-8.600

Øvrige indsatser, total

Resultat

6.019.500

     

Rehabiliteringen, total

Resultat

23.097.800