Budget 2021

Tandplejen

Nedenstående tabel viser budgetbeløbene for 2021:

Tandplejen

Budget 2021

Børn 0-18 år, egne udgifter

Personale

25.107.300

Børn 0-18 år, egne udgifter

Administration

1.284.500

Børn 0-18 år, egne udgifter

Budgetpuljer

-50.500

Børn 0-18 år, egne udgifter

Driftsaktiviteter

1.266.900

Børn 0-18 år, egne udgifter

Grunde og bygninger

1.327.600

Børn 0-18 år, køb ved regionen

Betaling, regionen

197.100

Børn 0-18 år, køb ved private

Driftsaktiviteter

993.900

Børn 0-18 år

Resultat

30.126.800

     

Omsorgstandpleje, egne udgifter

Personale

1.717.500

Omsorgstandpleje, egne udgifter

Driftsaktiviteter

59.400

Omsorgstandpleje, egne udgifter

Indtægter

-191.500

Omsorgstandpleje, egne udgifter

Resultat

1.585.400

     

Specialtandpleje, egne udgifter

Personale

539.700

Specialtandpleje, egne udgifter

Driftsaktiviteter

99.800

Specialtandpleje, region

Driftsaktiviteter

626.100

Specialtandpleje, private

Driftsaktiviteter

324.800

Specialtandpleje

Resultat

1.590.400

     

Børsterne

Personale

152.300

Børsterne

Resultat

152.300

     

Socialtandpleje, egne udgifter

Personale

1.023.100

Socialtandpleje, egne udgifter

Resultat

1.023.100

     

Tandplejen, total

Resultat

34.478.000