Familieområdet

Aftaler, budgetter og regnskaber for de forskellige afdelinger og institutioner på familieområdet i Randers Kommune

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Birgit Juul Jensen
E-mail: Birgit.juul.jensen@randers.dk

Karen Aagaard Nielsen
E-mail: Karen.Aagaard.Nielsen@randers.dk

PPR

Læs mere om PPR.

Randers Krisecenter

Randers Krisecenters hjemmeside

Familiecentret (Børn og Familieudførerområdet)

Ungecentret (Ung og Familieudførerområdet)

Familie- og rådgivningscentret

Læs mere om Ungecentret.