Fritidshjem

Aftaler, budgetter og regnskaber for fritidshjemmene i Randers Kommune

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år.

Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Vorup Børne- og Ungdomshus

Vorup Børne- og Ungdomshus' hjemmeside

Den Selvejende Institution Glentevej

Den Selvejende Institution Glentevejs hjemmeside

KFUM's Institutioner

KFUM's Institutioners hjemmeside

Solgården

Solgårdens hjemmeside