Kulturområdet

Aftaler, budgetter og regnskaber for Randers Bibliotek, Værket, Fritidscentret, Museum Østjylland og Randers Musikskole

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år.

Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Anette Skov Thomsen
E-mail: Anette.Skov.Thomsen@randers.dk

Randers Bibliotek

  • Aftale
  • Regnskab
  • Budget

Museum Østjylland

Museum Østjyllands hjemmeside

Randers Musikskole

Randers Musikskoles hjemmeside

Værket

Værkets hjemmeside