Kvalitetsstyring på natur og miljøområdet

Kvalitetsstyring for den kommunale sagsbehandling på natur og miljøområdet

Kvalitetsstyringen skal sikre:

  • faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunalbestyrelsens sagsbehandling på natur- og miljøområdet.
  • borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.

Kommunen skal en gang årligt offentliggøre en beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet (kvalitetshåndbogens opbygning), kommunens kvalitetspolitik og mål samt en status for systemet.

Certificering

Randers kommunernes kvalitetsstyringssystem er certificeret. Seneste certificering er foretaget den 7. november 2012.

Certificering er en lovpligtig kontrol, hvor en uvildig tredjepart bekræfter og attesterer, at kvalitetsstyringssystemet er færdigudviklet og effektivt indført i organisationen. Certificeringen foregår hvert 4. år i form af en recertificering.

I hver 4-årsperiode gennemføres tillige et antal eksterne opfølgningsaudit, hvor en nærmere defineret del af det samlede system gennemgås i form af stikprøver.

Randers Kommune har valgt DS Certificering som certificeringsorgan.

Brugertilfredshedsundersøgelser

For at vide om systemet er med til at skabe tillid og troværdighed, skal der regelmæssigt foretages undersøgelser af borgernes og virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen (ikke med afgørelserne).

Et af kravene i kvalitetsstyringsloven er, at kommunerne skal lade deres kvalitetsstyringssystem gennemgå (auditere) og certificere af en ekstern part (et akkrediteret certificeringsorgan). Dette skal være med til at skabe tillid og troværdighed omkring ordningen. For at vide om systemet er med til at skabe tillid og troværdighed, skal der regelmæssigt foretages undersøgelser af borgernes og virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen (ikke med afgørelserne).

Kompetencestyring

For at sikre at opgaverne løses med en tilstrækkelig faglig kvalitet, skal kommunen sikre, at der er tilstrækkelige kompetencer til at løse de forskellige opgaver.

Organisering

Opgaven omkring kvalitetsstyringen varetages i det daglige af nærmeste ledere i de enkelte afdelinger og den systemansvarlige. Den systemansvarlige refererer til Miljøchef Nels G. Markussen.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte systemansvarlig Anja Fisker Jensen på tlf. 89 15 17 47, mail afj@randers.dk eller Natur- og Miljøchef Nels G. Markussen, tlf. 89 15 16 90, mail ngm@randers.dk.