Om kvalitet

I Randers Kommune måler vi kvaliteten for alle serviceområder. På denne side kan du blandt andet læse om kvalitetsmålene for natur og miljøområdet samt socialområdet.

Randers Kommunes kvalitetsmål offentliggøres i kvalitetskontrakten, men der bliver også arbejdet med kvalitet på andre måder.

Kvalitetsmålene godkendes af byrådet sammen med budgettet.

Kommunen gør status på, hvor langt man er nået med at opfylde kvalitetsmålene sammen med regnskabet.

Kvalitetsstyring på natur og miljøområdet

Randers Kommune arbejder med Kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på Natur og Miljøområdet

Kvalitetsstyringen skal sikre:

  • faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunalbestyrelsens sagsbehandling på natur- og miljøområdet
  • borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.

Randers Kommune arbejder med Kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på Natur og Miljøområdet.

Den danske kvalitetsmodel på det sociale område

Randers Kommune er også med i den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område.

Kvalitetsmodellen skal sikre

  • systematisk dokumentation
  • synlighed og gennemsigtighed i den sociale indsats til gavn for den enkelte, medarbejderne, de pårørende og offentligheden.

Du kan læse mere om kvalitetsmålene på det sociale område i dokumenterne herunder: