Ungeområdet

Aftaler, budgetter og regnskaber for Randers Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år.

Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Randers Ungdomsskole

Randers Ungdomsskoles hjemmeside

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside