Frikommuneforsøg - Socialområdet

På socialområdet er Randers Kommune med i to frikommunenetværk om henholdsvis "Bedre styring af udgifterne på det sociale område" og "Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger."

På socialområdet er Randers Kommune med i to frikommunenetværk om henholdsvis "Bedre styring af udgifterne på det sociale område" og "Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger."

Indenfor disse temaer kan Randers Kommune og de øvrige kommuner i netværkene – på baggrund af konkrete ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet samt relevante fagministerier og efterfølgende vedtagelse af frikommunelov i Folketinget - blive undtaget fra statslige regler eller få ændret et regelgrundlag i en forsøgsperiode fra 2016 til 2021.

Herunder vil du kunne finde en beskrivelse af de konkrete forsøg i form af forsøgsvedtægter, som socialområdet i Randers Kommune på nuværende tidspunkt har lovhjemmel til at iværksætte.

Frikommunevedtægter