Budgetkontoret

Budgetkontoret holder styr på kommunens budgetter og varetager opgaver, som på den ene eller anden måde vedrører budgetterne.

Budgetkontorets hovedopgaver er:

 • Budgetprocedure og fremskrivning af Randers Kommunes økonomi
 • Koordination af budgetprocessen
 • Overordnet økonomistyring, herunder udvikling af økonomistyringsmodeller
 • Budgetopfølgning og ledelsesinformation
 • Budget for Økonomiudvalget
 • Lønbudgettering, herunder puljer og pensioner
 • Budgettering af skatter, tilskud og udligning, lån og finans
 • Anlægsbudgettet
 • Styring af indberetning og afstemning tillægsbevillinger
 • Konsulentfunktion i forhold til fagforvaltningernes økonomistyring
 • Finans og likviditetsstyring
 • Randersmodel
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Kvalitet og kvalitetskontrakter
 • Effektiviseringer og innovation indenfor administrative processer
 • Udarbejdelse af politikker og strategier