Forsikring/skade

Forsikrings-/skadekontorets hovedopgaver er risikostyring, nytegning af policer og administrativ behandling af skader på bygninger, løsøre, motorkøretøjer og ansvarsskader.

Henning Jollmann
Telefon: 8915 1132
E-mail: henning.jollmann@randers.dk

Anja Bruun Christensen
Telefon: 8915 1130
E-mail: anja.bruun@randers.dk