Udbud og Indkøb

Udbud og Indkøb i Randers Kommune beskæftiger sig med udbud og indkøb af forskellige varer og tjenesteydelser til Randers Kommune.

Udbud og Indkøb
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Udbud og Indkøbs primære opgave er at indgå fordelagtige aftaler på de områder, hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidig skal afdelingen sikre, at den gældende lovgivning (bl.a. udbudsdirektiverne) og indkøbs- og udbudspolitikken for Randers Kommune bliver overholdt. Det er hensigten, at der indgås aftaler, som er gældende for alle institutioner i Randers Kommune, så der kan drages nytte af evt. stordriftsfordele