HR og Juristteamet

HR er katalysator for organisationsudvikling i Randers Kommune, mens Juristteamet leverer saglig rådgivning på et højt fagligt niveau.

HR:

 • skaber rammerne for, at de enkelte arbejdspladser i Randers Kommune har de bedste betingelser for at ansætte og introducere de rigtige og bedst kvalificerede medarbejdere.
 • planlægger og faciliterer medarbejder- og lederudvikling for at fastholde de ansatte og udvikle organisationen. Det sker i samarbejde med den enkelte afdeling, på tværs af forvaltninger, andre kommuner og private virksomheder.
 • rådgiver organisationen om et sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem MED- og arbejdsmiljøorganisationen.
 • underviser i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse - også for andre kommuner. Vi evaluerer for at videreudvikle kvaliteten af vores ydelser og skabe intern læring.
 • tilbyder viden om evaluering i forbindelse med jobrotationsprojekter.
 • servicerer MED-organisationen.
 • laver ledelsesinformation inden for personaleområdet, f.eks. om sygefravær og vilkår for ansættelse.
 • er ansvarlig for systemer, der understøtter effektivisering og digitalisering i organisationen, f.eks. KompetenceBroen, MED-databasen, DefgoNet, E-rekruttering og KRL.

Juristteamet:

 • rådgiver ledere på alle niveauer vedrørende alle aspekter i et ansættelsesforhold - fra stillingsopslag til fratrædelse - i forhold til lovgivning, overenskomster, aftaler og politikker.
 • tilbyder undervisning af nye og erfarne ledere.
 • vejleder ansættelsesudvalg og hjælper med at finde den rette overenskomst og lønsammensætning.
 • vejleder om regler for bl.a. orlov, fravær og ferie.
 • laver udkast til f.eks. senior- og fratrædelsesaftaler.
 • yder sparring og sagsbehandling ved vanskelige personalesager.
 • deltager som konsulenter ved forhandlinger med de faglige organisationer.
 • medvirker løbende ved revidering af kommunens personalepolitikker.
 • holder direktionen orienteret om arbejds- og ansættelsesretlige forhold og besvarer ansættelsesmæssige spørgsmål fra byrådet.