Løn og Personale

Medarbejderne i Løn og Personale udfører løn- og personaleadministrative opgaver for medarbejdere og ledere i kommunen.

Løn og Personale:

 • yder bistand til fortolkning af overenskomster, aftaler, love og retsregler i øvrigt på det ansættelsesretlige område.
 • sparrer og rådgiver under ansættelsesforløbet og tilbyder konsulentbistand, hvor der er behov for det.
 • rådgiver om administration af løn og fravær.
 • afholder dialogmøder med fokus på synlighed og godt samarbejde.
 • tilbyder undervisning og ”hjælp til selvhjælp” i bl.a. brug af fagsystemer.
 • kvalitetssikrer indberetninger og færdiggør samtlige ansættelser i lønsystemet.
 • understøtter, at love og overenskomster følges i alle aspekter af ansættelsesforløbet.
 • er ansvarlige for digitale løsninger som E-Feriekort og E-indkomst.
 • udarbejder og vedligeholder diverse vejledninger.
 • holder CVR, Virk og SKAT opdateret.
 • anmoder om dagpengerefusioner og anmelder fravær via virk.dk.
 • laver opfølgning og statistik over indkomne og mistede refusioner.