Personale og HR-ledelsen

Personale og HR har som kerneopgave at understøtte alle dele af Randers Kommune på personale og HR-fronten.

Personale og HR varetager administration og udbetaling af løn til alle ansatte, bistår ved løsning af personalejuridiske spørgsmål og varetager arbejdsmiljøindsatsen på koncern-niveau. Endvidere arbejder Personale og HR bredt med udvikling af organisationen, herunder med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Nøgleordene i opgaveløsningen er dialog, god service og høj faglighed.

Personale og HR hører under økonomidirektørens ansvarsområde.

HR- og personaleudviklingschef
Maria Sofia Schou
Telefon: 8915 1050
E-mail: maria.sofia.schou@randers.dk

Leder af Personale
Ulla Kronborg
Telefon: 8915 1032
E-mail: ukr@randers.dk

Leder af HR
Helle Bonde
Telefon: 5156 2727
E-mail: helle.bonde@randers.dk