Erhverv og Bosætning

Erhverv og Bosætning beskæftiger 10 medarbejdere, der arbejder med erhverv, turisme, bosætning og landdistrikt.

Erhverv og Bosætning betjener den politiske og administrative ledelse i forhold til indsatsen inden for erhvervsudvikling samt den overordnede planlægning.

Afdelingens arbejdsopgaver spænder vidt, og der arbejdes både med den overordnede og generelle erhvervsfremmeindsats i hele kommunen og med mindre isolerede markedsføringsprojekter for enkelte mindre landsbyer. En del af driften vedrørende erhvervs- og turismeindsatsen er via kontrakter lagt ud til eksterne operatører.

Chef for Erhverv og Bosætning
Alex Weinreich
Telefon: 8915 1013
Mobil: 5156 2013
E-mail: aw@randers.dk

Erhverv og Bosætning har primært ansvaret for følgende delopgaver: 

  • Erhvervspolitik (herunder uddannelse og oplevelsesøkonomi)
  • Bosætningspolitik
  • Landdistrikspolitik
  • Salg af erhvervsjord
  • Igangsætning af og rådgivning om erhvervsudviklingsprojekter
  • Regionale samarbejder (bl.a. Vækstforum, Regional Udviklingsplan, Væksthus Midtjylland og Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles)
  • Større infrastrukturprojekter i samarbejde med vejafdelingen

Jurist
Claus Hilligsø Bak
Telefon: 89151552
Mobil: 29129387
Mail: Claus.Hilligso.Bak@randers.dk

Udviklingskonsulent
Karsten Boddum-Olesen
Erhvervspolitik, vækstforum, erhvervsfremme og erhvervsudviklingsprojekter
Telefon: 8915 1969
Mobil: 2383 9150
E-mail: karsten.boddum-olesen@randers.dk

Udviklingskonsulent
Line Marie Sørensen
Administration af LAG-projekter, landdistriktsudvikling, landdistriktspolitik, Kommuneplan, planstrategi, bosætningspolitik, byomdannelse, Randers Havn
Telefon: 8915 1545
Mobil: 2126 9712
E-mail: lms@randers.dk

Udviklingskonsulent
Terese Scheller Sandvei
Projektleder for Naturpark Randers Fjord, Outdoorturisme, Landdistriktsudvikling
Telefon: 8915 1182
Mobil: 2383 9805   
E-mail: tss@randers.dk

Erhvervskonsulent
Helle Bjerg Hellesøe

Telefon 89151113.
Mobil 21137910.
Helle.bjerg.Hellesøe@randers.dk

Projektleder
Erik Poulsen
Industry Smart Center Randers
Telefon: 8915 1204
E-mail: erpo@randers.dk

Bosætnings- og bredbåndskoordinator
Søren Brøndum Kristensen
Telefon: 89 15 11 51
Mobil: 21 68 60 35
E-mail: Soren.Brondum.Christensen@randers.dk

Bosætningskoordinator
Mari-Louise Olsson Hattesen
Telefon: 8915 1552
Mobil: 2046 5374
E-mail: Mari-Louise.Olsson.Hattesen@randers.dk

Administrativ konsulent
Per Skjøth
Administration
Telefon: 8915 1116
E-mail: per.skjoth@randers.dk