Klimavenlig pizza over bål

Fredag den 29. april kl. 14.00-21.30

VIA Pædagoguddannelsen: Nedsæt dit klimaaftryk

Klimaaftrykket fra vores mad er stort. Maden du spiser, belaster klimaet, og vores madspild i Danmark er ca. 6000 tons årligt.

På Jens Otto Krags Plads vil studerende fra VIA Pædagoguddannelsen give tips til, hvordan du spiser klimavenligt.

Du kan lave din egen lille klimavenlige pizza på bålet af årstidens råvarer - uden kød - og pesto med vilde urter fra naturen.

Der vil også være en udstilling med læring om årstidens spiselige urter fra naturen.

Vi arbejder med følgende verdensmål: 2 - Stop sult, 12 - Forsvarligt forbrug og produktion, 13 - Klimaindsats og 15 - Livet på land.

Læs mere om VIA Pædagoguddannelsen.